Política de privacitat

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web és:

MailCat.Cat amb domicili a l’Apartat de Correus, 49 amb C.P. 17255 de Begur (Girona) i correu electrònic de contacte atencio.clients@mailcat.cat.

Les dades personals facilitades a MailCat.Cat s’utilitzaran per:

  • Casos de contractació de serveis o compra de productes. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació de negocia formalitzada per la contractació de productes i / o serveis a través d’aquest Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  • En els supòsits de sol·licitud d’informació o contacte. Atendre les sol·licituds d’informació i / o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  • Subscripció a butlletins, cursos o en cas de clients, mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de MailCat.Cat. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment. L’Usuari podrà en tot moment indicar expressament si autoritza o no aquest tractament de les seves dades.
  • En cas d’enviament de currículum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per l’Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud d’ocupació i, si és el cas, permetre optar a un lloc de treball a MailCat.Cat. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuari revoqui el seu consentiment o fins passats 24 mesos des de la seva recepció.

La base jurídica del tractament de dades personals és:

  1. quan l’usuari sigui una persona física, el consentiment i / o l’execució del contracte quan l’interessat sigui part d’aquest.
  2. quan l’usuari representa una persona jurídica, el consentiment i / o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim de contactar amb la persona jurídica a través d’aquestes.

En aquest últim cas, l’usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula.

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. A més, podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica en línia, hosting, serveis SaaS com CRM / ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats.

MailCat.Cat podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió). La present política de privacitat propietat de MailCat.Cat informa a l’interessat que podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a atencio.clients@mailcat.cat o bé mitjançant escrit dirigit a MailCat.Cat a l’Apartat de Correus, 49 amb CP 17255 de Begur (Girona).

En els tractaments quan la legitimació es basi en el consentiment, l’Usuari té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. L’informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar l’impossibilitat de formalitzar o donar compliment a l’objecte del contracte.

MailCat.Cat