TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MAILCAT.CAT informa al CLIENT que les dades de caràcter personal necessàries com a conseqüència de la sol·licitud de contracte, transaccions, i / o contractació de productes i serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, així com els processos informàtics respecte de dades ja registrats, seran incorporades a un fitxer creat sota la responsabilitat de MAILCAT.CAT, autoritzant a aquesta societat per al tractament d’aquestes dades. La recollida i el citat tractament tenen per finalitat el manteniment de la relació contractual establerta entre les parts, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats, l’adequació dels mateixos a les preferències i gustos dels usuaris, el disseny dels nostres serveis, l’enviament d’informació tècnica, operativa o comercial sobre productes i serveis oferts per MAILCAT.CAT actualment i en el futur, a través d’aquesta companyia o de tercers.

El CLIENT pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades conforme al que estableix la instrucció 1/1998 de l’Agència de Protecció de dades, accedint des del web de la companyia o dirigint-se per correu postal al responsable del tractament, MAILCAT.CAT, la adreça Apartat de Correus, 49, 17255 Begur (Girona), Espanya.

La resposta a les qüestions que se li han plantejat i les dades sol·licitades per formalitzar la seva relació amb MAILCAT.CAT és totalment potestativa, no existint obligació per part de MAILCAT.CAT de sol·licitar al CLIENT el seu consentiment per a la recollida de les dades al referir aquests a les parts del contracte o precontracte de la relació negocial i sent necessaris per al manteniment i compliment del mateix. D’aquesta manera, la negativa del CLIENT a facilitar les dades de caràcter personal que se li hagin pogut demanar, determina la falta de validesa del contracte quan siguin necessaris per a la finalitat abans esmentada.

El CLIENT accepta que MAILCAT.CAT pot procedir a l’enviament al CLIENT de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de manera que les dades referents als mateixos seran utilitzats per dur a terme aquestes comunicacions, i això a l’empara del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ia la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions. Tanmateix, l’informem que podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació a aquesta companyia en la forma que està disponible a la web.

Contacti amb nosaltres

No estem en aquest moment. No obstant això, ens pots enviar un correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu, el més aviat possible.

No es pot llegir? Canviar text captcha txt
0

Comença a escriure i prem Intro per buscar